Thân thiện môi trường

The Coi phát triển du lịch bền vững, ít tác động đến môi trường và nguồn lợi thiên nhiên, duy trì và thúc đẩy đa dạng sinh học.

Bằng các thiết kế hòa hợp với thiên nhiên, vật liệu xây dựng thân thiện với môi trường… The Coi hướng tới mục tiêu bảo tồn thiên nhiên.

Bằng các chương trình hoạt động vì môi trường (KoN1), The Coi muốn cùng cộng đồng hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức bảo vệ thiên nhiên, môi trường.

background
phát triển thiên nhiên background

Gần gũi về xã hội và văn hóa

Không tạo ra tác động tiêu cực đến cấu trúc xã hội, tôn trọng văn hóa truyền thống địa phương, bảo tồn các di sản văn hóa hiện hữu.

Đồng thời tạo điều kiện, thúc đẩy người dân địa phương tham gia vào các hoạt động văn hóa nghệ thuật trong các chương trình du lịch, hướng tới mục tiêu bảo tồn văn hóa.

Tạo giá trị kinh tế

The Coi đóng góp về mặt kinh tế, tạo ra nguồn thu nhập công bằng và ổn định cho cộng đồng địa phương, và càng nhiều bên liên quan khác càng tốt. Chúng tôi đảm bảo cộng đồng cùng tham gia cùng chia sẻ lợi tức từ du lịch. The Coi hỗ trợ hoạt động quảng bá và phát triển sản phẩm địa phương cũng như thúc đẩy kinh doanh công bằng và cạnh tranh lành mạnh

background

Các dự án

Bên cạnh các dự án Du lịch môi trường, The Coi đồng thời thực hiện các chương trình vì cộng đồng và môi trường để đạt được mục tiêu bảo tồn.

KoN1

Chương trình “KoN1 – Không rác thải nhựa 1 lần” đã thực hiện tại Côn Đảo từ năm 2020.