THE COI

The Coi mang sứ mệnh quảng bá những giá trị tiềm năng của tài nguyên rừng, tài nguyên biển và không khí trong lành của các địa phương tại Việt Nam đến thế giới thông qua đầu tư các dự án môi trường.

Các dự án tại The Coi được định hướng phát triển là không gian văn hóa, du lịch nghỉ dưỡng Môi trường với nhiều chủ đề dành cho tất cả mọi người, mang lại hạnh phúc, an nhiên và thấu hiểu bản thân, hòa hợp với thiên nhiên và bảo tồn môi trường.

Con đường phát triển bền vững

Sự phát triển của du lịch phụ thuộc rất nhiều vào tài nguyên và môi trường; sự phát triển du lịch và sự phát triển bền vững chung của xã hội có sự tác động lẫn nhau. Vì vậy, khái niệm phát triển du lịch bền vững không tách rời khái niệm phát triển bền vững.

Tại The Coi, Du lịch bền vững được lập kế hoạch một cách cẩn trọng ngay từ đầu để đạt được các mục tiêu: lợi ích cho cộng đồng địa phương, tôn trọng văn hoá, bảo tồn nguồn lợi tự nhiên đồng thời nâng cao ý thức bảo tồn thiên nhiên cho du khách, cộng đồng địa phương.

background
phát triển thiên nhiên background

Định hướng cốt lõi

Định hướng cốt lõi của The Coi là phát triển một mô hình tập hợp trải nghiệm trong môi trường thiên nhiên nhằm hướng tới việc “Phát triển con người cân bằng trong môi trường tự nhiên” thông qua việc cung cấp những không gian cho các mục đích:

  • Cân bằng thể chất – tinh thần.
  • Thực hành nghệ thuật – văn hóa.
  • Tương tác kinh tế – giáo dục – công nghệ.
  • Bảo tồn môi trường rừng.

Dự án phát triển trên nền tảng triết lý Thuận tự nhiênPhát triển con người

Định hướng xây dựng

Hình ảnh không gian tạo lập bởi Thiết kế cảnh quan ngoại thất và Công trình kiến trúc phải hài hòa với cảnh quan tự nhiên, biểu hiện tính chất của tinh thần phát triển cốt lõi và tính chất hoạt động của The Coi:

  • Vật liệu tự nhiên (tre, đất, rơm, xơ dừa…) sẽ là vật liệu chủ đạo để xây dựng lên các công trình của các dự án The Coi.
  • Năng lượng: Hiện vẫn sử dụng năng lượng điện theo chính sách tiết kiệm. Đồng thời nhưng chúng tôi đang phát triển các dạng năng lượng tái tạo mới.
  • Cấp nước: có hệ thống cấp nước sạch theo nguyên lý tự Nhiên và có giải pháp thu trữ, xử lý và sử dụng nước mưa.
  • Xử lý chất thải: bằng công nghệ nano và vi sinh.
background