Về TD Holdings

Truong Dinh Holdings (TDH) là một tập đoàn kinh tế tư nhân lâu đời với hơn 30 năm hoạt động tại Việt Nam. Khởi đầu kinh doanh nhóm ngành Dầu khí, Năng lượng, hiện TDH đang chuyển mình sang lĩnh vực Đầu tư, Năng lượng tái tạo, và Du lịch sinh thái bền vững.
https://tdholding.vn/