Đồng hành cùng The Coi

Phát triển bền vững và bảo vệ thiên nhiên là mục tiêu cuối cùng mà THE COI muốn hướng đến, dù là một người đam mê môi trường hay chỉ dừng lại ở mức độ nâng cao hiểu biết, hay những doanh nghiệp muốn hợp tác, đầu tư… THE COI luôn cần những con người, tập thể cùng chung đam mê để phát triển cộng đồng THE COI vững mạnh, hãy thực hiện điều đó cùng nhau để chúng ta có thể đi xa hơn.

Thông tin liên hệ

Đừng ngần ngại trao đổi với The Coi những thắc mắc của Quý vị

Phòng Nhân Sự

  • (+84) 28 3910 6078 Ext 402
  • hr.hcm@thecoi.vn

Ban Phát Triển Cộng Đồng

  • (+84) 28 3910 6078 Ext 402
  • hr.hcm@thecoi.vn

Phòng Đầu Tư

  • (+84) 28 3910 6078 Ext 402
  • hr.hcm@thecoi.vn