Chủ Tịch Trương Đình Hòe
Công ty TNHH Truong Dinh Holding (TDH) được thành lập với vai trò là Công ty mẹ nhằm kiểm soát, tư vấn và hỗ trợ các hoạt động kinh doanh của các công ty thành viên. TDH hiện nay có 7 công ty thành viên hoạt động trong các lĩnh vực như Dầu khí, Công nghệ Tre, Du lịch Môi trường, Bất động sản, và Đầu tư.
Cách đây hơn 30 năm, với xuất phát điểm các công ty thành viên của TDH được biết đến là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực Dầu Khí. Với sự phát triển không ngừng, các công ty thành viên nay được khách hàng biết đến thêm trong các lĩnh vực khác nhau: Dầu Khí, Điện đạm, Năng lượng, Lọc-hóa dầu…
Nhằm bắt kịp với xu thế, TDH chuyển mình và mở rộng phát triển trong lĩnh vực bất động sản môi trường. Với định hướng không ngừng cải tiến trong ngành công nghiệp năng lượng nhưng giữ chủ trương bảo vệ môi trường làm gốc, giúp người lao động tiếp cận với công nghệ mới, và nguyên liệu mới gần gũi với môi trường. 
Ngoài ra Đầu tư cũng là lĩnh vực mà TDH đã tham gia từ rất sớm vào những năm 2006. Cho đến nay, TDH đã sở hữu cho mình một số dự án nổi bật, cũng như xây dựng cho mình danh mục đầu tư một cách tập trung và hiệu quả hơn với quy mô ngày một lớn dần.
Thêm vào đó, TDH luôn nhận được sự hỗ trợ rất lớn từ phía khách hàng, từ các nhà sản xuất lớn trên thế giới, từ các thế hệ nhân viên để có được vị thế như ngày hôm nay.